Bestyrelse og Skovudvalg
 
Grundejerforeningen Hanegal rejser Lysholm Skov i Haslev Kommune Bestyrelse   Mail   Mail
FORMAND Jesper Vedel Send mail til Jesper
BESTYRELSESMEDLEM Claus Christiansen Send mail til Claus
BESTYRELSESMEDLEM Annette A. Andersen Send mail til Annette
KASSERER Birger Lodberg Send mail til Birger
SUPPLEANT Benny Steen Larsen Send mail til Benny
REVISOR Hans Jensen Send mail til Hans
FORMAND FOR SKOVUDVALGET Birger Lodberg Send mail til Birger
MEDLEM AF SKOVUDVALGET Benny Steen Larsen Send mail til Benny
MEDLEM AF SKOVUDVALGET Claus Christiansen Send mail til Claus
MEDLEM AF SKOVUDVALGET Ole Udholm Send mail til Ole
MEDLEM AF SKOVUDVALGET Hans Jensen Send mail til Hans
KONSULENT Skovrider Ole Pedersen Send mail til Ole
BANK Max Bank Kto. 6070 - 0004303100
MAIL TIL SKOVUDVALGET Birger Lodberg Send mail til Skovudvalget