Planteliste

Her er en oversigt over, hvilke træer og buske vi har plantet på arealet.

Vi har plantet i alt ca. 17400 træer og buske fordelt på 45 forskellige arter.


 

 

Bøg
I alt 2375 planter. De 2200 er nogenlunde jævnt fordelt i den inderste del af skoven. Enkelte planter spredt i den indre del af brynet. 175 er plantet i Jesper og Lones gruppe i den sydøstlige del af det åbne areal.

Rødel
I alt 1100 planter er nogenlunde jævnt fordelt i skoven og i den indre del af brynet.

Dunbirk
I alt 375 planter er nogenlunde jævnt fordelt i den indre del af brynet.

Avnbøg
I alt 650 planter er nogenlunde jævnt fordelt i skoven og i den indre del af brynet.

Almindelig røn
I alt 550 planter. De 375 er nogenlunde jævnt fordelt i den indre del af brynet. 175 er plantet i Birger og Kirstens gruppe i den nordøstlige del af det åbne areal.

Rødgran
I alt 50 planter i smågupper fordelt i skoven.

Skovfyr
I alt 900 planter er nogenlunde jævnt fordelt i skoven og i den indre del af brynet.

Almindelig ædelgran
I alt 50 planter i smågrupper fordelt i skoven.

Spidsløn
I alt 1100 planter er nogenlunde jævnt fordelt i skoven og i den indre del af brynet.

Rød kornel
I alt 150 planter er nogenlunde jævnt fordelt i brynet.

Engriflet hvidtjørn
I alt 200 planter er nogenlunde jævnt fordelt i brynet.

Almindelig hvidtjørn
I alt 200 planter er nogenlunde jævnt fordelt i brynet.

Hunderose
I alt 150 planter er nogenlunde jævnt fordelt i ydre del af brynet.

Blågrøn rose
I alt 150 planter er nogenlunde jævnt fordelt i ydre del af brynet.

Æblerose
I alt 150 planter er nogenlunde jævnt fordelt i ydre del af brynet.

Fjeldribs
I alt 150 planter er nogenlunde jævnt fordelt i ydre del af brynet.

Slåen
I alt 150 planter er nogenlunde jævnt fordelt i ydre del af brynet.

Gyvel
I alt 150 planter er nogenlunde jævnt fordelt i ydre del af brynet.

Dunet gedeblad
I alt 150 planter er nogenlunde jævnt fordelt i ydre del af brynet.

Almindelig hyld
I alt 450 planter er nogenlunde jævnt fordelt i brynet

Sargents æble
I alt 125 planter er nogenlunde jævnt fordelt i ydre del af brynet.

Mirabel
I alt 150 planter er nogenlunde jævnt fordelt i brynet.

Benved
I alt 200 planter er nogenlunde jævnt fordelt i brynet.

Kvalkved
I alt 200 planter er nogenlunde jævnt fordelt i brynet.

Almindelig hassel
I alt 200 planter er nogenlunde jævnt fordelt i den indre del brynet.

Vrietorn
I alt 200 planter er nogenlunde jævnt fordelt i brynet.

Aks bærmispel
I alt 150 planter er nogenlunde jævnt fordelt i den ydre del af brynet.

Almindelig hæg
I alt 425 planter er nogenlunde jævnt fordelt i brynet.

Naur
I alt 375 planter er nogenlunde jævnt fordelt i den indre del af brynet.

Grønel
I alt 375 planter er nogenlunde jævnt fordelt i den indre del af brynet.

Vintereg
I alt 1100 planter er nogenlunde jævnt fordelt i skoven og den indre del af brynet.

Fuglekirsebær
I alt 1100 planter er nogenlunde jævnt fordelt i skoven og i den indre del af brynet.

Ær / Ahorn
I alt 825 planter. De 650 planter er nogenlunde jævnt fordelt i skoven. 175 er plantet i Dan og Anettes gruppe nordøst for tværstien.

Ask
I alt 650 planter er nogenlunde jævnt fordelt i skoven og i den indre del af brynet.

Småbladet lind
I alt 1100 planter er nogenlunde jævnt fordelt i skoven.

Skovpære
I alt 25 planter er nogenlunde jævnt fordelt i brynet.

Valnød
I alt 25 planter er plantet i små grupper i det sydvendte bryn.

Ægte kastanie
I alt 25 planter er plantet i små grupper i det sydvendte bryn.

Vild æble
Ca. 20 planter fordelt i brynet.

Vortebirk
I alt 175 planter i Hans og Linas gruppe i det åbne areal sydvest for tværstien.

Japansk lærk
I alt 175 planter i Claus og Kirstens gruppe i det åbne areal sydøst for tværstien.

Rødeg
I alt 175 planter i Johnny og Pernilles gruppe i den sydvestlige del af det åbne areal.

Hestekastanie
I alt 100 planter i Benny og Birthes gruppe i den nordvestlige del af det åbne areal.

Storbladet Lind
I alt 150 planter i Ole og Charlottes gruppe i den sydvestlige del af det åbne areal.

Sortpoppel
Et ubestemt antal planter som alletræer langs stierne i det åbne areal i midten af skoven.